BP Fojnica

Adresa:  Alaupovka bb, 71270 Fojnica
Telefon: 030 544 051
Kapacitet:  200.000 L SKLADIŠNOG PROSTORA
Radno vrijeme:  06-22 h

FOJNICA 4