BP Kiseljak

Adresa: Žrtava domovinskog rata b.b.
71250 Kiseljak 
Telefon: 030 879 300
Kapacitet:  1.100.000 L SKLADIŠNOG PROSTORA
Radno vrijeme:  06-22 h

KISELJAK