Izgradnja primarnog cijevovoda

Izgradnja primarnog cijevovoda – KJKP „Vodovoda i Kanalizacije“ d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Orman d.o.o.

U budućnosti, napori KJKP „Vodovoda i Kanalizacije“ d.o.o. Sarajevo će biti usmjereni ka intenziviranju saradnje sa svim nivoima vlasti, da bi vodosnabdijevanje bilo što prije bilo normalizovano u svijm dijelovima Kantona Sarajevo.

izgradnja primarnog vodovoda izgradnja primarnog vodovoda2 izgradnja primarnog vodovoda3


Vrijednost ovog projekta je 90.500 KM, za izgradnju primarnog cijevovoda DN 100 utrošeno je 61.500 KM, a za izgradnju krakova i priključnih cijevi 29.000 KM.

Općina je izdvojila 45.000 KM a ostatak novca 45.500 KM izdvojit će KJKP „VIK“ Sarajevo, kroz izgradnju i izvođenje zemljanih radova. Zahvaljujemo se Općini Novi Grad na konstruktivnoj saradnji i nadam se da ćemo nastaviti sa istom.