O nama

Firma Orman d.o.o. je osnovana 15. Januara 1991. Godine sa 100% privatnim kapitalom u vlasništvu Orman Senada i Orman Nijaza. Sjedište osnovane firme je bilo u Kiseljaku sa osnovnim sredstvima za radove u građevini i jednom benzinskom pumpom.

onama1

Vozni park u sjedistu firme

S obzirom na ratna dešavanja 1991-1995. godine firma je bila prisiljena da izmjesti svoje sjedište na podrucje općine Busovača (Kaćuni bb) i ako je ostala registrovana lokacija i adresa firme u Kiseljaku gdje je smještena organizaciona jedinica pumpa Kiseljak. Od 1995. godine firma Orman je ponovo pokrenula radove i nastojala da prati potrebe prema vrstama radova, nabavkama novih sredstava za rad, da upotpuni profesionalnu listu zaposlenih koje redovno šalje na potrebne edukacije, sajmove i td. Od prvozaposlenih 15 radnika firma Orman trenutno ima preko 130 uposlenika.

Orman d.o.o. Kiseljak obavlja više vrsta poslovnih aktivnosti, a najbitnije su:

  • niskogradnja (posjedujemo reference na izgradnji hidrotehničkih objekata (male protočne hidroelektrane, rezervoari, cjevovodi), radovi na izgradnji saobraćajnica, vanjska uređenja, regulacija korita vodotoka, izgradnja ab temelja za velika industrijska postrojenja, radovi rušenja, izgradnja mostova do 20,00 metara rasponske kontrukcije, sanacija klizišta, zimsko i ljetno održavanje puteva i sve ostalo u domenu niskogradnje)
  • promet nafte i naftnih derivata posebna poslovna jedinica
  • benzinske pumpe
  • tehnički pregled vozila

o nama2 o nama3 o nama4

Danas firma Orman d.o.o. raspolaže sa cca 80 voznih jedinica, šest benzinskih pumpi, preko 40 građevinskih mašina, cca 800 m² poslovnog prostora, 1200 m² natkrivenog servisnog prostora i 15000 m² otvorenog servisnog prostora. U firmi Orman d.o.o. je zaposleno preko 130 uposlenika. U proteklih nekoliko godina napravljeno je na desetine kilometara cesta, značajan broj cestovnih objekata, sanacija korita rijeke, preko stotinu kilometara redovnog zimskog i ljetnog održavanja cesta, rušenja objekata i sl.

Firma Orman d.o.o. je osnovana i posluje na zdravim osnovama i bez kreditnih i drugih zaduženja.