Niskogradnja

Sektor niskogradnje opremljen je savremenim sredstvima rada za izvođenje radova na objektima niskogradnje od pripremnih do završnih radova.

Krug koji je godinama polako zatvaran, danas, dostiže visok stepen opremljenosti i kvaliteta.

Krug koji je godinama polako zatvaran, danas, dostiže visok stepen opremljenosti i kvaliteta.

Savremeni alati u sektoru Niskogradnje i održavanja puteva

Orman d.o.o. Kiseljak posjeduje veći broj, raznih vrsta, buldožera, rovokopača, utovarivača i ostalih građevinskih mašina razvrstanih po veličini i njihovoj namjeni. Pored poslova u niskogradnji naša firma se bavi i poslovima ljetnog i zimskog održavanja puteva te je opremljena kompletnim programom za tu svrhu

Raspolažemo sa znatnim brojem jedinica voznog parka i građevinskih mašina specijalne namjene za čišćenje snijega i otklanjanja posljedica. Nosivost voznog parka za obavljanje poslova niskogradnje i održavanje puteva firme Orman d.o.o. Kiseljak iznosi cca 600 tona

Kontakt

Telefon