O nama

Nastanak i razvoj firme Orman d.o.o. Put od osnivanja 1991. godine, do uspješne ekspanzije s preko 100 uposlenika.

Put od osnivanja do uspješne ekspanzije.

Firma Orman d.o.o. je osnovana 15. Januara 1991. Godine sa 100% privatnim kapitalom u vlasništvu Orman Senada i Orman Nijaza. Sjedište osnovane firme je bilo u Kiseljaku sa osnovnim sredstvima za radove u građevini i jednom benzinskom pumpom. S obzirom na ratna dešavanja 1991-1995. godine firma je bila prisiljena da izmjesti svoje sjedište na područje općine Busovača (Kaćuni bb).

Ostala registrovana lokacija i adresa firme u Kiseljaku gdje je smještena organizaciona jedinica pumpa Kiseljak. Od 1995. godine firma Orman je ponovo pokrenula radove i nastojala da prati potrebe prema vrstama radova, nabavkama novih sredstava za rad, da upotpuni profesionalnu listu zaposlenih koje redovno šalje na potrebne edukacije, sajmove itd. Od prvozaposlenih 15 radnika firma Orman trenutno ima preko 100 uposlenika.