Tehnički pregled

Tehnički pregled vozila koji se nalazi u krugu firme Orman u Kaćunima. Tehnički pregled vozila opremljen je u skladu sa propisima za obavljanje pregleda vozila i upošljava edukovan kadar za poslove pregleda i ispitivanja vozila.

tehnicki pregled1 tehnicki pregled2tehnicki pregled3 tehnicki pregled4