Reference

Rb.Lista najvecih izvedenih radovaUgovor i AnexDatumPodaci o naručiocima
1Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva u općini Trnovo02-05- 285-7/07 i anexi od I do XVI08.06.2007Općina Trnovo; Direkcija za ceste SK i mjesne zajednice
2Radovi na proširenju i rekonstrukciji puta Garež-Delijaš i asfaltiranje dionice Zagor-Krsmanići i rekonstrukcija mosta na rijeci Željeznici02-05- 1011- 1.2/06 i Anex-I06.11.2006
23.04.2007
Općina Trnovo
3Izvođenje građevinskih radova na izgradnji gasovoda MRS Visoko-Brnjaci01-2392/07
AnexI 01-3044
Anex II 01-2253
19.07.2007“BH Gas” doo SARAJEVO
4Sanacija škarpi na cesti M17 dionica Jablanica –Mostar Sanacija škarpi na cesti M 16.2 dionica Jablanica –Prozor01.02.1.5621/074.10.2007JP Direkcija cesta FBiH
5Popravka postrojenja za dopunu Taložno jezero br 1 i 2 i Visoki industrijske vode rezervoarPP-22- 002-E23.5.2007“MITTAL STEEL” Zenica
6Rekonstrukcija, izgradnja lokalnog puta Zovik –Lokve, općina Hadžići04-14- 10732
I-2/08 i I-2.1/08
22.3.04.
23.5.2007“MITTAL STEEL” Zenica
7Izvođenje radova ekonstrukcije R438: dionica Prokos-Prokoško jezero, L=1,1 km135-B/0820.5.2008Kantonalna Direkcija za puteve SBK
8Izvođenje radova redovnog održavanja, rekonstrukcija dionice puta Garež-Delijaš lokacija br. 1 i 2I-1/08 uz osnovni
Ugovor br. 04-14-10732
29.4.2008.Ministarstvo saobraćaja
9Izvođenje radova rekonstrukcija regionalnog puta R443, Kreševo Tarčin , dionica Blinje –Sastavci,
L=1050 km
02-27- 1175/10
Anex br 02-27-1175/10-5
17.08.2010
08.11.2010
Općina Kreševo
10Uklanjanje –rušenje građevinskih objekata u ŽICA d.d. SarajevoUgovor br: 774/11
Anex Ugovora od 20.09.2011
26.07.2011ŽICA d.d. Sarajevo
11Izvođenje radova na ski terenima na Bjelašnici KS ANEX X/12 i ZOI 8404-14- 23822-2 i
Ugovor:3109/12
10.10.2012Kanton Sarajevo Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve KJP ZOI 84
12Izvođenje radova rekonstr reg. puta R438 Gromiljak-Fojnica, dionica Fojnicu)-Fojnica, od st: 13+050 do raskrsnica sa R 437 ( Ulaz u st14+050, L=1 km01-27- 670/12-2 30.11.2012 Kantonalna direkcija za puteve SBK Busovača
13Izvođenje radova I i II dionice rekonstrukcije ulice Adema Buće u Sarajevu04-14- 3812 KS
02-23- 11044/13
17.6.2013Kanton Sarajevo

Ministarstvo saobračaja
Direkcija za puteve OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
14Izvođenje radova za izgradnju poslovne hale u VlakovuI-647/1305.12.2013,,HANO“ d.o.o. Sarajevo
15Sanacija lokalnih puteva u MZ Delijaš, MZ Trnovo, MZ Dejčići i MZ Šabići, Općina Trnovo02-05- 2326/1318.03.2014Općina Trnovo, Trnovo
16Rekonstrukcija ulice Adema Buće u Sarajevu, III dionica 04-14- 2060604.07.2014Kanton Sarajevo
Ministarstvo saobračaja
Direkcija za puteve
17Dodatni/naknadni radovi na rekonstrukciji ulice Adema Buće u Sarajevu, III dionica04-14- 24968 KS 02-14- 22015 Općina Novi Grad Sarajevo07.10.2014Kanton Sarajevo Ministarstvo saobračaja
Direkcija za puteve OPĆINA NOVI GRAD
18Izvođenje radova: zemljani radovi na izgradnji poslovne hale ,, Ramaglas“ u VlakovuU-2144/1416.10.2014RAMAGLAS doo SARAJEVO
19Rekonstrukcija puta R 445 dionica Semizovac-Podlugovi sekcija Pružni prijelaz Donja Vogošća I Most na rijeci Bosni04-14- 744822.5.2015Kanton Sarajevo Ministarstvo saobračaja Direkcija za puteve
20Sanacija klizišta Brezovača sa rekonstrukcijom dijela R 442a Hadžići Igman Krupac od st: km 6+710 do st:km7+430IV/15
04-14- 28415
16.6.2015Kanton Sarajevo Ministarstvo saobračaja Direkcija za puteve
21Izvođenje radova na sanaciji rekonstrukciji kolovoza i asfaltiranju nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo za LOT-102-23- 9712/15 15.07.2015 Općina Novi Grad
22Izvođenje radova na sanaciji rekonstrukciji kolovoza i asfaltiranju nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo za LOT-202-23- 9712/1515.07.2015Općina Novi Grad Sarajevo
Lista radova izvedenih 2007. godine. (Preuzmite klikom na link)